Hjem Hjem

Adresse: Årvollskogen 103, 1529 MOSS                       Tlf.: 69 26 90 05                                                   Epost: post@lpgmoss.no
- Betjente åpningstider:

  Tirsdag, Torsdag og fredag: kl. 1230-1630.

- Selvbetjent gassautomat 24/7 på følgende steder:

                                                                - Bergersborgveien 3, 1519 MOSS (Ila frukt og tobakk)
                                                                - Ryggeveien 84, 1529 MOSS
                                                                - Vålerveien 725, 1591 SPERREBOTN (Rødsund)

   

2015© LPG Moss - Org.nr: NO 996 213 552 MVA - Tlf: 69 26 90 05                   

   Epost: post@lpgmoss.no - Besøksadresse: Årvollskogen 103, 1529 MOSS

Hjem