Velkommen til vår LPG-stasjon på Årvollskogen 103.

Åpningstider:

Tirsdag: 1230 - 1630
Torsdag: 1230 - 1630
Fredag: 1230 - 1630
  • Autogass: kr 9,19 pr/l.
  • Fylling av 10/11 kg's flasker: kr 239,-

På vår stasjon selger vi propanbeholdere, regulatorer, adaptere, ventilsmøring, gassalarmer og andre
propanrelaterte varer.
Vi fyller alle typer propanbeholdere.

Vi har 11 kg's stålflasker med industrikobling i våre automater.